Ви є тут

Головна

Прізвище: Коваленко  

Ім'я: Маргарита

По батькові: Олександрівна

 

Посада: викладач

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Обліковий запис науковця (ORCID): {ORCID у вигляді xxxx-xxxx-xxxx-xxxx}

 

Освіта: вища

...

 • Запорізький національний технічний університет, 2009, спеціальність – Управління персоналом і економіка праці, кваліфікація – магістр з управління персоналом та економіки праці

Дисертації:

 •  

Наукові інтереси:

 • Управління людськими ресурсами;
 • Національна економіка;
 • Ринок праці
 • ...

Дисципліни, які викладає:

 • Економіка праці та соціально-трудові відносини.
 • Нормування праці
 • Ринок праці
 • Економіка підприємства
 • ...

Основні наукові роботи (публікації):

 • 1. Коваленко М.О. Освітні та культурно-ментальні особливості формування людського капіталу в Україні / М.О. Коваленко // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії» – 2016 р. – Випуск 4 – с. 20-23
 • 2. Коваленко М.О. Аналіз соціальної та кваліфікаційної складових трудового потенціалу України  /М.О. Коваленко // Держава та регіони. Серія “Економіка та підприємництво” – 2016 р. 
 • 3. Плинокос Д.Д., Коваленко М.О. Неформальна освіта: теоретичні аспекти і наукові підходи / Д.Д. Плинокос, М.О. Коваленко // Наукові праці КНТУ. Економічні науки – вип. 29. – Кіровоград: КНТУ, 2016. – с. 53-61
 • 4. Плинокос Д.Д., Бойченко В.С., Коваленко М.О. Дослідження впливу внутрішньо переміщених осіб на ринок праці України /Д.Д. Плинокос, В.С. Бойченко, М.О. Коваленко // Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск 13. – 2016 р.
 • 5. Коваленко М.О. Децентралізація та територіальна консолідація в Україні: інституційні та фінансово-економічні засади : монографія / за заг. ред. О. В. Покатаєвої, Г. Ю. Кучерової. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – 208 с. ( Розділ «Аспекти державного регулювання освіти в умовах децентралізації: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні»)
 • ...

Всього наукових праць: {загальна кількість наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • 1. Коваленко М.О. Проблеми розвитку неформальної освіти в Україні [Електронний ресурс] / М.О. Коваленко //  Збірник наукових праць ЗОІППО – № 2(24) – 2016 – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B6QknaQCh-lHbmZiOGV4VUNucVE/view?pref=2...
 • 2. Плинокос Д.Д., Коваленко М.О. Неформальна освіта як чинник розвитку інноваційно орієнтованої економіки / Д.Д. Плинокос, М.О. Коваленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті» (м. Кіровоград, 12 квітня 2016 р.) – Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград: КОД, 2016. – 124 с.
 • 3. Коваленко М.О. Міжнародний досвід децентралізації у сфері освіти / М.О. Коваленко // Науково-практичний круглий стіл  «Реформа децентралізації в Україні: фінансово-економічні, правові та управлінські засади» (м. Запоріжжя, 20 травня 2016 рок) – Класичний приватний університет. – Запоріжжя: вид-во КПУ, 2016 р.
 • 4. Коваленко М.О. Європейський досвід визнання результатів неформальної освіти та перспективи його застосування в Україні /М.О. Коваленко // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних  процесів  :  матеріали  Міжнародної  науково-практичної  конференції,  присвяченої  20-річчю  Конституції  України (м. Запоріжжя, 23-24 червня 2016 р.) / Редкол.: С.К. Бостан (відпов. ред.), Р.М. Максакова, Ю.В. Філей. – Запоріжжя : «Просвіта», 2016. – 504 с.
 • 5. Коваленко М.О. Державне регулювання процесів формування освітньої складової людського капіталу України / М.О. Коваленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика (м. Кіровоград, 10-11 червня 2016) – Кіровоград: КОД, 2016. 
 • ...

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

  ...

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Мови спілкування: українська, російська.

Контакти:

адреса: вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 487
тел.: +380(61)769-84-54
e-mail: kovalenkomargo@gmail.com
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}