Ви є тут

Головна

Прізвище: Бабенко

Ім'я: Анатолій

По батькові: Григорович

 

Посада: Професор

Участь у роботі рад і державних структур: {назва ради чи державної структури}

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Вчене звання: Професор

Обліковий запис науковця (ORCID): {ORCID у вигляді xxxx-xxxx-xxxx-xxxx}

 

Освіта: вища

 • Полтавський сільськогосподарський інститут, 1962 р., спеціальність «Агрономія», кваліфікація: вчений агроном
 • ...

 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.594 Економіка, організація і планування сільського господарства, тема «Організація використання та шляхи підвищення економічної ефективності добрив в землеробстві Полісся Української РСР», рік захисту – 1971 р., {назва установи, де захищено дисертацію}
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 08.02.03 Управління, планування та державне регулювання економіки, тема «Управління підвищенням продуктивності праці в агропромисловому регіоні», рік захисту – 1996 р., {назва установи, де захищено дисертацію}

Наукові інтереси:

...

 • {тематика}

Дисципліни, які викладає:

 • Технології управління персоналом
 • Мотивація
 •  
 • ...

Основні наукові роботи (публікації):

 • 1. Бабенко А.Г. Фізіологія і психологія праці : Навчальний посібник // за ред. д.е.н., професора Бабенка А.Г.  – Дніпропетровськ: ДДФА, 2014.- 204с. 
 • 2. Бабенко А.Г. Актуальні проблеми розвитку ринку праці та державного регулювання зайнятості населення в Україні // А.Г. Бабенко – Наукові праці ПДАА – Спец. випуск. Економічні науки, Полтава – С.25-30
 • 3. Бабенко А.Г. Підвищення ефективності використання персоналу та його розвиток : Монографія // за ред. проф. Бабенка А.Г. – Дніпропетровськ, УПСФ 2016.- 328 с.
 • 4. Babenko A. & Vasilyeva O. Factors of Labor Productivity Growth in Agriculture of the Agrarian Region Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 3 (2017), No.4 September 
 •  
 • ...

Всього наукових праць: {загальна кількість наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • 1. Бабенко А.Г. Основні чинники зростання продуктивності праці найманих працівників / А.Г. Бабенко // Перспектива економічного і соціального розвитку регіональних економік в умовах глобалізації та регіоналізації.– Міжнародна науково-практична конференція.– ДДФА, Дніпропетровськ,- 2015.-С.120-122 
 • 2. Бабенко А.Г. Дослідження проблеми зайнятості в аграрному секторі України /  А.Г. Бабенко // Соціально-економічні наслідки участі постсоціалістичних країн у процесах Європейської інтеграції: доп. і сповіщення: Міжнародна наукова конференція. – Черкаси: ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2015. – с. 165-170
 • 3. Бабенко А.Г. Аналіз проблеми зайнятості населення в Україні / А.Г. Бабенко // Фінансово-економічна стратегія розвитку України в умовах сучасних геополітичних викликів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Університет митної справи та фінансів, 2015. – с.44-45
 • 4. Бабенко А.Г. Актуальні проблеми розвитку економіки аграрного сектору України / А.Г. Бабенко // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету (м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р.) : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. – С. 24-26
 • ...

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • {Відзнака чи нагорода}, {рік отримання}
 • ...

Рік початку діяльності в університеті: {рік}.

Мови спілкування: українська, російська, англійська,...

Контакти:

адреса: 69063, Україна, м.Запоріжжя, вул. Тургенєва 39, корпус 4.
аудиторія (кабінет): 487
тел.: +380(61)769-84-54
e-mail: {e-mail}
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}