Ви є тут

Головна

Прізвище: Галан

Ім'я: Олена

По батькові: Євгенівна

 

Посада: доцен

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: {вчене звання повністю}

Обліковий запис науковця (ORCID): {ORCID у вигляді xxxx-xxxx-xxxx-xxxx}

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, 2000 р., спеціальність «Прикладна математика», кваліфікація: бакалавр прикладної математики.
 • Запорізький державний університет, 2001 р., спеціальність «Прикладна математика», кваліфікація: магістр прикладної математики
 • Запорізький національний технічний університет, 2010 р., спеціальність «Управління персоналом та економіка праці», кваліфікація: бакалавр економіки та управління персоналом
 • Запорізький національний технічний університет, 2011 р., спеціальність «Управління персоналом та економіка праці», кваліфікація: магістр економіки та управління персоналом, викладач
 • ...

 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.04 Економіка та управління підприємствами за видами економічної діяльності, тема  «Система оцінки та формування трудового потенціалу машинобудівного підприємства»
 •  

Наукові інтереси:

 • {тематика}
 • ...

Дисципліни, які викладає:

 • Комерційна логістика
 • Управління трудовим потенціалом
 • Оптимізаційні методи і моделі
 • Економічний аналіз
 • ...

Основні наукові роботи (публікації):

...

 • 1. Галан О.Є. Методика оцінки трудового потенціалу промислових підприємств / О.Є. Галан // Економіка та держава. –  2014. –   № 1. –   С. 76 – 78.
 • 2. Галан О.Є. Організаційно-інформаційна модель управління трудовим потенціалом  машинобудівного підприємства / О.Є. Галан // Інвестиції: практика та досвід. –  2013. –  № 22. –  С. 74 –  78. 
 • 3. Галан О.Є. Трудовий потенціал підприємства  як економічна категорія / О. Є. Галан // Культура народов Причерноморья. – 2013. –  № 259. –  С. 19–23. 
 • 4. Збровська О.М., Галан О.Є. Аналіз факторів впливу ринкового середовища  на формування   трудового потенціалу підприємства / О.М. Зборовська, О.Є. Галан // Бізнес-Інформ. — 2014. —  № 3. — С. 245– 249Іndex Copernicus
 • 5. Збровська О.М., Галан О.Є. Функціонально-вартісний аналіз трудового потенціалу  підприємства / О.М. Зборовська, О.Є. Галан // Проблеми економіки. — 2014. — № 1. — С. 199 –  203 Іndex Copernicus
 • 6. Галан О.Є. Концептуальні засади системи оцінки та формування трудового потенціалу машинобудівного підприємства / О.Є. Галан //Соціально-економічні аспекти інноваційного розвитку людських ресурсів: колективна монографія / За заг. ред. М.В. Ґудзь, А.В. Карпенко. – Запоріжжя : Просвіта. – 2017. – С. 356-373.

Всього наукових праць: {загальна кількість наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • 1. Галан О.Є. Оцінка групового трудового потенціалу підприємства як векторної суми / О.Є. Галан // Міжнародна науково-практична конференція «Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації», м. Клайпеда (Литва),  29 січня 2016 р. –  Клайпеда: Baltija Publishing, 2016. – с. 141 – 143.
 • 2. Галан О.Є. Оцінка трудового потенціалу промислових підприємств / О.Є. Галан // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету (м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р.) : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. – С. 96-98.
 • ...

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 
  ...

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Мови спілкування: українська, російська, англійська, вільно..

Контакти:

адреса: 69063, Україна, м.Запоріжжя, вул. Тургенєва 39, корпус 4.
аудиторія (кабінет): 487
тел.: +380(61)769-84-54
e-mail: {e-mail}
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}