Ви є тут

Головна

 Зав. каф., доц. Кириченко В. М.,  проф. Кириченко Ю. В., асист. Соколенко Ю. М. (за загл. ред. В. М. Кириченка) видали підручник "Політико-правова система України" в якому  з урахуванням сучасних методологічних підходів, новітніх досягнень політичної і юридичної наук, міжнародно-правових актів і  чинного  законодавства України, висвітлені найважливіші теоретичні положення сутності й особливості політичних і правових явищ, суспільно-правових процесів, що відбуваються в Україні та заходи щодо їх вирішення.


Проф.Кириченко Юрій Вікторович отримав Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Монографія "Актуальні проблеми конституційно-правового регулювання прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні в контексті європейського досвіду"


Картинки по запросу картинки с поздравление с защитой диссертации                                                     ВІТАЄМО

Доцента, к.ю.н. Кириченка Юрія Вікторовича ( науковий керівник д.ю.н. Максакова Р.М ) з успішним захистом  дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Вітаємо Юрія Вікторовича з великим особистим досягненням і бажаємо нових високих досягнень в науковій та педагогічній діяльності

 

 

 


ВІТАЄМО

Доцента, к.ю.н. Кириченка Юрія Вікторовича з виходом монографії "Актуальні проблеми конституційно-правового регулювання прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні в контексті європейського досвіду"


Колектив авторів  кафедри ( зав.каф., доц. Кириченко В.М.,  проф. Орлянський В.С., проф. Безрукова О.А., доц. Рєзанова Н.О., доц.  Кириченко Ю.В.,  асист. Соколенко Ю.М., асист.  Давлєтова Г.В.) отримав Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір Навчальний посібник "Політико-правова система України: курс лекцій"


ВІТАЄМО

 ст.гр. ФЕУ-516 Заїку В.В. (науковий керівник - доц. Кириченко В.М.) за І місце  та ст.гр.РТ-814  Шкарупу І.В. (науковий керівник - доц. Рєзанова Н.О.) за ІІІ місце у вузівському конкурсі на кращу студентську наукову роботу  (секція - "Правознавство, політичні науки та приватна охоронна діяльність") 2017/2018 н.р..  Бажаємо перемоги на Всеукраїнському конкурсі на кращу студентську наукову роботу.


Вітаємо ст.гр. ГФ-223 Поліводу Ольгу Валеріївну  ( науковий керівник - доц. Кириченко Ю.В.) за ІІІ місце у вузівському конкурсі на кращу  студентську наукову роботу  (секція "Правознавство та приватна охоронна діяльність") 2016/2017 н.р. Бажаємо нових творчих успіхів в науковій роботі та навчанні!.


В вузівському турі Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську роботу в 2016/2017 н.р. прийняли участь студ. гр. КНТ-713713 Шершньов О.В. «Керована демократія Російської Федерації», студ. гр. КНТ-814сп Гавранек І.К. «Вступ України в ЄС» (наук.керівник – проф. Орлянський В.С.), студ. гр. ГФ-223 Полівода О.В. Конституційно-правове регулювання права на працю в Україні та європейських державах (наук.керівник доц. Кириченко Ю.В.),студ. гр. КНТ-713 Бережна А.С. Жінки у політиці України:становище, проблеми, перспективи (наук.керівник асист. Давлєтова Г.В.), студ. гр. КНТ-713 Леміш К.А. Категорія більшості у системах президентських виборів (наук.керівник асист. Давлєтова Г.В.), студ. гр. КНТ-434 Конєв В.І. Осередки та ризики сепаратизму (наук.керівник асист. Давлєтова Г.В.), студ. гр. КНТ-713 Плешко П.В. 11 вересня 2001 р. терористичний акт чи частина теорії змови; (наук.керівник асист. Давлєтова Г.В.), студ. гр. ГФ-213 Коновальчук А.Ю. Баланс ринку нафтогазових ресурсів як один із факторів кризи на Близькому Сході»


ВІТАННЯ

Колектив кафедри вітає доцента Безрукову Ольгу Анатоліївну з захистом докторської дисертації ! Бажаємо нових творчих успіхів.