Ви є тут

Головна

Робота з акредитації спеціальності 016 Спеціальна освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр)

21 травня 2018 року в ЗНТУ розпочала роботу комісія з акредитації спеціальності 016 (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр). Очолила роботу голова комісії завідувач кафедри, професор корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, доктор педагогічних наук, професор Миронова Світлана Петрівна. В роботі комісії приймала участь професор кафедри тифлопедагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук Федоренко Світлана Володимирівна.

Робота акредитаційної комісії спеціальності 016 Спеціальна освіта Голова акредитаційної комісії спеціальності 016 Спеціальна освіта доктор пед. наук, професор Миронова С.П. Миронова С.П. голова акдитаційної комісії


Комплексні контрольні роботи за спеціальністю 016 Спеціальна освіта

22 травня 2018 року продовжила роботу комісія з акредитації спеціальності 016 Спеціальна освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр). Голова комісії доктор педагогічних наук, професор Миронова Світлана Петрівна та доктор педагогічних наук Федоренко Світлана Володимирівна сьогодні проводили комплексні контрольні роботи (ККР) з дисципліни "Корекційна педагогіка".