Ви є тут

Головна

Пояснювальна записка до навчального плану за напрямом 6.010203 «Здоров’я людини» галузі 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»
 
Навчальний план напряму 6.010203 «Здоров’я людини» за напрямом 6.010203 «Здоров’я людини» галузі 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»
 
Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів на першому (бакалаврському) рівні. Галузь знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»; напряму 6.010203 «Здоров’я людини».

 • Вступ до спеціальності
 • Безпека життєдіяльності
 • Педагогіка
 • Психологія
 • Теорія і методика фізичного виховання
 • Основи здорового способу життя
 • Долікарська медична допомога у невідкладних станах
 • Загальна теорія здоров'я
 • Основи науково-дослідної роботи
 • Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування (за професійним спрямуванням)
 • Основи охорони праці
 • Комп'ютерна техніка та методи математичної статистики
 • Анатомія людини
 • Біологія
 • Біохімія
 • Гігієна
 • Фізіологія людини
 • Вікова анатомія та фізіологія
 • Методика навчання основ здоров'я
 • Основи фізичної реабілітації
 • Психологія здоров'я та здорового способу життя
 • Масаж загальний і самомасаж
 • Діагностика і моніторінг стану здоров'я
 • Навчальна педагогічна практика
 • Професійна майстерність (за професійним спрямуванням)
 • Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності
 • Основи раціонального харчування
 • Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності
 • Виробнича практика за профілем майбутньої професії
 • Основи нозології
 • Лікувальна фізична культура
 • Технічні тренувальні засоби в реабілітації