Ви є тут

Головна » Сфери діяльності » Освітня діяльність

БАКАЛАВРСЬКИЙ РІВЕНЬ

Шифр галузі Галузь знань Код Назва спеціальності Назва освітньої програми
Транспортний факультет
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування Колісні та гусенічні транспортні засоби (JPG, 308 KБ)
        Двигуни внурішнього згорання (JPG, 328 KБ)
27 Транспорт 275 Транспортні технології 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) (JPG, 304 KБ)
        275.03 Транспортні технології (на автомобільнийому транспорті) (JPG, 316 KБ)
Машинобудівний факультет
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Технології машинобудування (JPG, 308 KБ)
    131 Прикладна механіка Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування (JPG, 280 KБ)
    133 Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи (JPG, 304 KБ)
    133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання (JPG, 288 KБ)
    134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Авіаційні двигуни та енергетичні установки (JPG, 300 KБ)
    134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок (JPG, 316 KБ)
Інженерно-фізичний факультет
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Обладнання та технології ливарного виробництва (JPG, 288 KБ)
    131 Прикладна механіка Технології та устаткування зварювання (JPG, 260 KБ)
    131 Прикладна механіка Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій (JPG, 260 KБ)
    132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство (JPG, 280 KБ)
    136 Металургія Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів (JPG, 292 KБ)
Електротехнічний факультет
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання (JPG, 312 KБ)
    141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати (JPG, 320 KБ)
    141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (JPG, 308 KБ)
    141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні та електронні апарати (JPG, 300 KБ)
    141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент (JPG, 328 KБ)
    141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв (JPG, 308 KБ)
17 Електроніка та телекомунікації 173 Авіоніка Електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів (JPG, 328 KБ)
Факультет будівництва, архітектури та дизайну
02 Культура і мистецтво 022 Дизайн Дизайн (спеціалізація: промисловий дизайн) (JPG, 276 KБ)
    022 Дизайн Дизайн (спеціалізація: дизайн середовища) (JPG, 256 KБ)
    022 Дизайн Дизайн (спеціалізація: графічний дизайн) (JPG, 156 KБ)
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства (JPG, 316 KБ)
        Економіка агропромислових формувань
        Підприємницька діяльність
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство Композиційні та порошкові, матеріали, покриття (JPG, 292 KБ)
19 Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво (JPG, 284 KБ)
Факультет радіоелектронніки і телекомунікацій
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека Безпека інформаційних і комунікаційних систем (JPG, 344 KБ)
    125 Кібербезпека Системи технічного захисту інформації,автоматизація її обробки (JPG, 352 KБ)
15 Автоматизація та приладобудування 153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектронні прилади і приcтрої (JPG, 340 KБ)
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні апарати та засоби (JPG, 340 KБ)
    172 Телекомунікації та радіотехніка Радіотехніка (JPG, 328 KБ)
    172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційні мережі зв'язку (JPG, 344 KБ)
    172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки (JPG, 356 KБ)
Факультет комп'ютерних наук і технологій
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення (JPG, 320 KБ)
    122 Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки (JPG, 328 KБ)
    123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія (JPG, 296 KБ)
    124 Системний аналіз Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах (JPG, 268 KБ)
Факультет економіки та управління
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і аудит (JPG, 320 KБ)
    072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит (JPG, 296 KБ)
    073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування (JPG, 296 KБ)
    075 Маркетинг Маркетинг (JPG, 328 KБ)
    076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація торгівлі та комерційна логістика (JPG, 320 KБ)
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Регіональне управління (JPG, 304 KБ)
Гуманітарний факультет
03 Гуманітарні науки 035 Філологія 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська (JPG, 204 KБ)
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес (JPG, 316 KБ)
Факультет управління фізичною культурою та спортом
01 Освіта 016 Спеціальна освіта Корекційна освіта (JPG, 328 KБ)
    017 Фізична культура і спорт Фізичне виховання (спеціалізація: організація управління фізичною культурою та спортом) (JPG, 304 KБ)
22 Охорона здоров'я 227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична реабілітація (JPG, 296 KБ)
Факультет міжнародного туризму та управління персоналом
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Управління персоналом та економіка праці (JPG, 300 KБ)
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності (JPG, 300 KБ)
24 Сфера обслуговування 242 Туризм Туризмознавство (JPG, 312 KБ)
Юридичний факультет
05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія Політологія (JPG, 324 KБ)
08 Право 081 Право Правознавство (JPG, 288 KБ)
Факультет соціальних наук
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Психологія (JPG, 300 KБ)
    054 Соціологія Соціологія (JPG, 316 KБ)
06 Журналістика 061 Журналістика Журналістика (JPG, 332 KБ)
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціальна робота (JPG, 272 KБ)

МАГІСТЕРСЬКИЙ РІВЕНЬ

Шифр галузі Галузь знань Код Назва спеціальності Назва освітньої програми
Транспортний факультет
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування Колісні та гусенічні транспортні засоби (JPG, 188 KБ)
        Двигуни внурішнього згорання (JPG, 188 KБ)
27 Транспорт 275 Транспортні технології 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) (JPG, 184 KБ)
        275.03 Транспортні технології (на автомобільнийому транспорті) (JPG, 192 KБ)
Машинобудівний факультет
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Технології машинобудування (JPG, 180 KБ)
    131 Прикладна механіка Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування (JPG, 188 KБ)
    133 Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи (JPG, 180 KБ)
    133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання (JPG, 180 KБ)
    134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Авіаційні двигуни та енергетичні установки (JPG, 176 KБ)
    134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок (JPG, 168 KБ)
Інженерно-фізичний факультет
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Обладнання та технології ливарного виробництва (JPG, 168 KБ)
    131 Прикладна механіка Технології та устаткування зварювання (JPG, 176 KБ)
    131 Прикладна механіка Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій (JPG, 164 KБ)
    132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство (JPG, 160 KБ)
    136 Металургія Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів (JPG, 168 KБ)
Електротехнічний факультет
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання (JPG, 196 KБ)
    141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати (JPG, 224 KБ)
    141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (JPG, 204 KБ)
    141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні та електронні апарати (JPG, 192 KБ)
    141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент (JPG, 200 KБ)
    141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв (JPG, 208 KБ)
Факультет будівництва, архітектури та дизайну
02 Культура і мистецтво 022 Дизайн Дизайн (спеціалізація: промисловий дизайн) (JPG, 148 KБ)
    022 Дизайн Дизайн (спеціалізація: дизайн середовища) (JPG, 152 KБ)
    022 Дизайн Дизайн (спеціалізація: графічний дизайн) (JPG, 252 KБ)
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Управління проектами (JPG, 160 KБ)
19 Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво (JPG, 164 KБ)
Факультет радіоелектронніки і телекомунікацій
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека Системи технічного захисту інформації,автоматизація її обробки (JPG, 220 KБ)
    125 Кібербезпека Безпека інформаційних і комунікаційних систем (JPG, 212 KБ)
15 Автоматизація та приладобудування 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація (JPG, 224 KБ)
    153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектронні прилади і приcтрої (JPG, 220 KБ)
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні апарати та засоби (JPG, 212 KБ)
    172 Телекомунікації та радіотехніка Радіотехніка (JPG, 200 KБ)
    173 Телекомунікації та радіотехніка Біотехнічні та медичні апарати і системи (JPG, 212 KБ)
    172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки (JPG, 204 KБ)
    172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційні мережі зв'язку (JPG, 200 KБ)
Факультет комп'ютерних наук і технологій
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення (JPG, 184 KБ)
    121 Інженерія програмного забезпечення Програмне забезпечення систем
    123 Комп'ютерна інженерія Комп'ютерна інженерія (JPG, 176 KБ)
    124 Системний аналіз Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах (JPG, 196 KБ)
Факультет економіки та управління
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування Облік і аудит (JPG, 180 KБ)
    072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит (JPG, 172 KБ)
    073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування (JPG, 164 KБ)
    075 Маркетинг Маркетинг (JPG, 172 KБ)
    076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація торгівлі та комерційна логістика (JPG, 184 KБ)
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Регіональне управління (JPG, 164 KБ)
Гуманітарний факультет
03 Гуманітарні науки 035 Філологія 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська (JPG, 164 KБ)
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес (JPG, 184 KБ)
Факультет управління фізичною культурою та спортом
01 Освіта 016 Спеціальна освіта Корекційна освіта (JPG, 188 KБ)
    017 Фізична культура і спорт Фізичне виховання (спеціалізація: організація управління фізичною культурою та спортом) (JPG, 184 KБ)
22 Охорона здоров'я 227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична реабілітація (JPG, 180 KБ)
Факультет міжнародного туризму та управління персоналом
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Управління персоналом та економіка праці (JPG, 172 KБ)
07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності (JPG, 176 KБ)
24 Сфера обслуговування 242 Туризм Туризмознавство (JPG, 180 KБ)
Юридичний факультет
05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія Політологія
08 Право 081 Право Правознавство (JPG, 188 KБ)
Факультет соціальних наук
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Психологія (JPG, 168 KБ)
    054 Соціологія Соціологія (JPG, 168 KБ)
06 Журналістика 061 Журналістика Журналістика (JPG, 188 KБ)
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціальна робота (JPG, 160 KБ)