Ви є тут

Головна
 • Захарова М. Методика обработки сигналов ЭКГ с помощью вейвлет-трешолдинга / Захарова Мария Николаевна, Твердохлеб Юлия Владимировна // Сборник тезисов XXII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «ЛОМОНОСОВ-2015». – Москва, 2015. - с. 39-41.
 • Dubrovin V. Non-Pharmacological Correction Methods of Central Nervous System Disturbances / V. Dubrovin, M. Zakharova, A. Rashavchenko, J. Tverdohleb // 2015 Information Technologies in Innovation Business Conference (ITIB) Proceedings  7-9 October, 2015, Kharkiv, Ukraine. - pp. 43-46
 • Фандеева Е. А. Применение метода анализа иерархий для выбора рекламной сети в интернете / Фандеева Е. А., Харченко В. В. - Радіоелектроніка, інформатика, управління. - №1. – 2014. - с. 89-95.
 • Дубровин В. И.  Автоматизированная система анализа и интерпретации ЭКГ / Дубровин В. И., Твердохлеб Ю. В., Харченко В. В. - Радіоелектроніка, інформатика, управління. - №1 (30). – 2014. - с. 150-157.
 • Роговська К.О. Програмна реалізація методів спектрального аналізу нестаціонарних сигналів / К.О. Роговська, Твердохліб Ю.В, Дубровін В.І. // Зб. тез наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». – 2014.
 • Рашавченко А.В. Биоакустическая коррекция психоэмоционального состояния человека / А.В. Рашавченко. Ю.В. Твердохлеб, В.И. Дубровин // Зб. тез наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». – 2014.
 • Брагіна Т.І.  Аналіз методів тестування інтегрованих систем / Т.І. Брагіна, К.С. Патрахалко // Тиждень науки - 2014: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспіранті в, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 20-25 квіт. 2014 р.). В 5 т. - Запоріжжя: ЗНТУ. Т 2, 2014. - С. 138-139.
 • Брагіна Т.І.  Аналіз шаблонів інтеграції інформаційних систем / Т.І. Брагіна, Ю. С. Гончаров // Тиждень науки - 2014: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науков ців, молодих учених, аспіранті в, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 20-25 квіт. 2014 р.). В 5 т. - Запоріжжя: ЗНТУ. Т 2, 2014. - С. 140-141.
 • Брагіна Т.І.  Аналіз ризиків при виборі шаблонів інтеграції / Т.І. Брагіна, В.О.  Староверов // Тиждень науки - 2014: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науков ців, молодих учених, аспіранті в, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 20-25 квіт. 2014 р.). В 5 т. - Запоріжжя: ЗНТУ. Т 2, 2014. - С. 142-443.
 • Кагітіна О.М. Автоматизированная система оптимизации конструкций радиаторов для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры / Кагітіна О.М., Пархоменко А.В. // Зб. тез дон. щоріч. наук. - практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя. 15-19 квіт. 2014 р.)./ відп. ред. Ю. М. Внуков. -Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 • Іванов Є.В. Исследование особенностей создания и применения лаборатории удаленного доступа при решении задач проектирования встроенных систем // Іванов Є.В., Пархоменко А.В. , Гладкова О.М. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції (17-19 вересня 2014 р., м. Запоріжжя). -Запоріжжя; ЗНТУ, 2014.-С.205-207.
 • Dubrovin V. I. R-peaks detection using wavelet technology / Dubrovin V. I., Tverdohleb J. V., Kharchenko V. V.  / Progressiv informatics technologies. - pp. 126-129