Ви є тут

Головна

Курс БЖД

 1. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках».
 2. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Оцінка психологічних якостей особистості, що впливають на безпеку діяльності людини».
 3. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження опору тіла людини електричному струму».
 4. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Надання першої долікарської допомоги потерпілому від ураження електричним струмом».
 5. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Вивчення первинних засобів пожежогасіння – вогнегасників».
 6. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Прилади радіаційної та хімічної розвідки».

Курс ООП

 1. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження запиленості повітряного середовища у виробничих приміщеннях».
 2. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження виробничих вібрацій та методи боротьби з ними».
 3. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження ефективності використання захисного заземлення».
 4. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження природної освітленості виробничих приміщень».
 5. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження штучного освітлення робочих місць в приміщенні».
 6. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Нормалізація параметрів шуму і дослідження звукоізолюючої спроможності огороджувальних конструкцій (екранів)».

Курс ОПГ

 1. Методичні вказівки до практичної роботи «Розрахунок загального рівномірного штучного освітлення виробничих приміщень методом світлового потоку» з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів всіх форм навчання.
 2. Методичні вказівки до практичної роботи «Моделювання процесів формування та виникнення травмонебезпечних і аварійних ситуацій на виробництві» з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів всіх форм навчання.
 3. Методичні вказівки до практичної роботи «Визначення параметрів мікроклімату виробничих приміщень при атестації робочих місць» з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів всіх форм навчання.
 4. Методичні вказівки до практичної роботи «Визначення повітрообміну у виробничих та адміністративних приміщеннях» з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів всіх форм навчання.
 5. Методичні вказівки до практичної роботи «Визначення типів та розрахунок кількості первинних засобів пожежогасіння для виробничих та адміністративних приміщень» з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів всіх форм навчання.
 6. Методичні вказівки до практичної роботи «Розрахунок площ адміністративних та побутових приміщень» з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів всіх форм навчання.
 7. Методичні вказівки до практичної роботи «Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок» з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів всіх форм навчання.
 8. Методичні вказівки до практичної роботи «Методи аналізу, прогнозування, профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань» з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів всіх форм навчання.
 9. Методичні вказівки до практичної роботи «Нормалізація теплового режиму в адміністративних приміщеннях» з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів всіх форм навчання.
 10. Методичні вказівки до практичної роботи «Вивчення і проведення методик для діагностики професійного вигорання» з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів всіх форм навчання.

Курс ЦЗ

 1. Методичні вказівки до практичного заняття «Розрахунок зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист об’єктів господарської діяльності» з дисципліни «Цивільний захист» для студентів усіх форм навчання».
 2. Методичні вказівки до практичного заняття «Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуаційна гідротехнічних спорудах» з дисципліни «Цивільний захист» для студентів усіх форм навчання.
 3. Методичні вказівки до лабораторного заняття «Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю» з дисципліни «Цивільний захист» для всіх форм навчання.
 4. Методичні вказівки до лабораторного заняття «Засоби індивідуального захисту» з дисципліни «Цивільний захист» для студентів усіх спеціальностей будь-якої форми навчання.
 5. Методичні вказівки до лабораторного заняття «Дослідження захисних властивостей різних матеріалів, що використовуються для захисту від дії іонізуючого випромінювання» з дисципліни «Цивільний захист» для усіх спеціальностей будь-якої форми навчання.
 6. Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи «Оцінка стійкості об’єктів господарювання в умовах надзвичайних ситуацій» з дисципліни «Цивільний захист» для студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання.