Ви є тут

Головна

Стаття  (розділ)  у  колективній  науковій  монографії:

Бондаренко, О. В. Социокультурный тип предпринимателя Украины [Текст] / О. В. Бондаренко // Предприниматель Украины: эскизы к социальному портрету [монографія]; Отв. ред. В. М. Ворона, Е. И. Суименко. – Ин-т социологии НАНУ. – К., 1995. – 186 с. – Гл. 4.4. – С. 122-129.

Бондаревич І. М. Духовна цілісність як атрибут особистості // Особистість у дискурсі саморозгортання інформаційної цивілізації [монографія]; редкол.: В.П.Бех (голова), Г.О.Нестеренко (заступник голови). – Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 786 с.– С. 293-391.

Бондаревич І. М. Інформаційно-розвиваюче середовище як засіб розв’язання проблеми духовної свободи особистості // Постсучасність: проблеми духовної свободи особистості [монографія]; О. О. Сердюк, М. В. Алфьорова, І. В. Апоніна, М. В. Багрій і ін. ; за ред. О. О. Сердюк. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. – 249 с. – С. 151-157.

Ємельяненко, Є.О. Стимуляційні функції та компетенції викладачів [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Управлінські компетенції у професійній діяльності викладача: [колективна монографія] ; редкол. В.П.Андрущенко, Г.О.Нестеренко, Є.О.Ємельяненко та ін. – К.: Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 167-184.

Ємельяненко, Є.О. Проектувальна активність особистості: моделювання соціально-політичної поведінки [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Особистість у дискурсі саморозгортання інформаційної цивілізації: [монографія] ; під ред. В.П.Беха. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – ?С. 231-335.

Ємельяненко, Є.О. Діяльнісна природа громадянської активності [Текст] / Є.О. Ємельяненко // Громадські організації у дискурсі демократизації суспільства [монографія]; Ред. В.П.Бех, наук. ред. Г.О.Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2011. – С. 153-177.

Одноосібні  наукові  монографії:

Бондаренко, О. В. Сутність, історія та сучасність української та західно¬європейської економічної ментальності: монографія [Текст] / О. В. Бондаренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 253 с. – Бібліогр.: с. 227-253. – 310 прим. – ISBN 966-7809-42-0.

Бондаренко, О. В. Бизнес и человек. Историко-философско-социологический экскурс в предпринимательство: монография [Текст] / О. В. Бондаренко. – Запорожье: РА «Тандем-У», 1997. – 125 с. – 300 экз. – Библиогр.: с. 111-119. – ISBN 966-7089-51-7.

Бондаревич, І. М. Духовна цілісність особистості: дійсність і перспектива: монографія [Текст] / І. М. Бондаревич. – Запоріжжя, 2008. – 162 с. – 300 прим. – Бібліогр.: с. 146-160. – ISBN 978-966-7809-83-6.