Ви є тут

Головна

Соціально-політич-ний маркетинг: теоретичний і практичний аспекти: монографія / О.А. Агарков.  – Запоріжжя: Просвіта, 2011. – 316 с.

Зв’язки з громадськістю: історико-теоретичні аспекти: монографія / О.А. Агарков, Д.Ю. Арабаджиєв, Т.В. Єрохіна, В.М. Попович. – Запоріжжя: «Просвіта», 2013. – 264 с.

Громадський моніторинг за виборчим процесом в Україні: монографія / Д.Ю. Арабаджиєв. – Запоріжжя: «Просвіта», 2014. – 314 с.

Актуальні проблеми соціальної роботи в Україні: монографія / О.А. Агарков (керівник авт. кол.), В.В. Кузьмін, І.В. Мещан, В.М. Попович, Г.Ю. Баршацька, Л.О. Петренко, А.А. Согорін, Є.О. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 312 с.