Ви є тут

Головна
 1. Кроленко, С.Р. Проектування безконтактного активного  3Д-сканера / С.Р. Кроленко // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 44)" / Збірник тез доповідей: випуск 44 (м. Тернопіль, 12 грудня 2019 р.).– Тернопіль. – 2019. (до друку)
 2. Сивоненко, С.А. Автоматизированная система помощи во время управления транспортным средством / С.А. Сивоненко // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 44)" / Збірник тез доповідей: випуск 44 (м. Тернопіль, 12 грудня 2019 р.).– Тернопіль. – 2019. (до друку)
 3. Назаренко, Т.А. Методи моделювання елементів мікросистемної  техніки / Т.А. Назаренко // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 44)" / Збірник тез доповідей: випуск 44 (м. Тернопіль, 12 грудня 2019 р.).– Тернопіль. – 2019. (до друку)
 4. Скрипник, В.В. Програмно – апаратний модуль контролю та автоматичної очистки каналізацію в системі  «розумний дім» / В.В. Скрипник // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 44)" / Збірник тез доповідей: випуск 44 (м. Тернопіль, 12 грудня 2019 р.).– Тернопіль. – 2019. (до друку)
 5. Shilo, G. Improving students’ qualification level by introducing innovative educational and production technologies / G. Shilo, N. Furmanova, D. Romaniuk, A. Kalynychenko, P. Kostianoi, O. Desyatnyuk// Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 18-21 September, 2019, Metz, France
 6. Фарафонов, А.Ю. Позиционирование робота на складе / А.Ю. Фарафонов, А.Р. Калиниченко // Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2019 року [Електронний ресурс] / Редкол. : С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. –Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с. 79-81
 7. Куляба-Харитонова, Т.І. Створення бібліотеки компонентів в Altium Designer у вигляді бази даних з інтеграцією в систему електронного документообігу / Т.І. Куляба-Харитонова, С.О. Сивоненко // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с. 88-90
 8. Фурманова, Н.І. Методи та технології 3D сканування / Н.І. Фурманова, С.Р. Кроленко // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – с. 90-92
 9. Малий, О.Ю. Віддалене управління станами вузлів на виробництві зварювальних електродів / О.Ю. Малий, В.В. Скрипник // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – с. 93-94
 10. Поспеева, І.Є. Особливості використання десяткової матриці пошуку у наукових дослідженнях в галузі радіоелектроніки / І.Є. Поспеева, М.В. Моздалевський // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с. 94-96
 11. Фурманова, Н.І. Методика викладання практичних занять з програмування на базі платформи Arduino / Н.І. Фурманова, І.В. Бучко // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с. 96-98
 12. Фурманова, Н.І. Застосування масових відкритих онлайн курсів для вивчення радіотехнічних спеціальностей / Н.І. Фурманова, В.Р. Надворна, Д.В. Деркач // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с. 98-100
 13. Костяной, П.А. Методика  визначення  оптимальної  кількості  датчиків  для  системи автоматичного пожежогасіння [Електронний ресурс] / П.А. Костяной // Збірник студентських наукових статей «Автоматизація та приладобудування» ADED-2018 (Випуск 2). – С.114-121.
 14. Лепьохін, К.В. Принципи роботи віртуальної лабораторії з відаленним доступом / К.В. Лепьохін // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 32)" / Збірник тез доповідей: випуск 33 (м. Тернопіль, 13 листопада 2018 р.). – Частина 1. – Тернопіль. – 2018. – с. 54-55.
 15. Пилипенко, П.А. Нові шляхи і засоби для формування та розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців / П.А. Пилипенко // Збірник тез: 45 Міжнародна науково-технічна конференція молоді. Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2018. - с. 77.
 16. Цапко Д.Ю. Автоматизация сбора данных для формирования статистики относительно твердых бытовых отходов / Д.Ю. Цапко, Н.И. Фурманова // Збірник тез: 45 Міжнародна науково-технічна конференція молоді. Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2018. - с. 78.
 17. Калиниченко, А.Р. Система віддаленого моніторингу забруднення повітря / А.Р. Калиниченко, П.А. Костяной, Н.І. Фурманова // Збірник тез: 45 Міжнародна науково-технічна конференція молоді. Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2018. - с. 140-141.
 18. Furmanova, N.I. The mobile system for environmental monitoring / N.I. Furmanova, O.Yu. Farafonov, A.R. Kalynychenko // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол.: Д.М. Піза, С.В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – c. 161-162.
 19. Малий, О.Ю. Система автоматизованого моніторингу потоку вантажних машин через мости для запобігання руйнування конструкцій та покриття / О.Ю. Малий, Р.В. Степура // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол.: Д.М. Піза, С.В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – c. 180-181.
 20. Малий, О.Ю. Автоматизація збору даних для формування статистики відносно співвідношення ТПВ, що здаються в якості вторинної сировини відносно загальної кількості / О.Ю. Малий, Д.Ю. Цапко // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол.: Д.М. Піза, С.В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – c. 182-183.
 21. Малий, О.Ю. Методика визначення кількості датчиків вогню та їх розташування на об'єкті при використанні системи автоматичного пожежогасіння / О.Ю. Малий, М.О. Школяренко // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол.: Д.М. Піза, С.В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – c. 184-185.
 22. Г.М. Шило. Застосування технології доповненої та віртуальної реальностей в освітньому процесі / Г.М. Шило, Н.І. Фурманова, П.А. Костяной // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол.: Д.М. Піза, С.В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – c. 198-199.
 23. Нєсвєтаєв, К.О. Використання системи HFSS для аналізу об'єктів з точки зору електромагнітної сумісності / К.О. Нєсвєтаєв // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 32)" / Збірник тез доповідей: випуск 32 (м. Тернопіль, 16 жовтня 2018 р.). – Тернопіль. – 2018. –  с. 18-20
 24. Ткаченко, С.О. Развитие STEM-образования в Украине / С.О. Ткаченко // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 32)" / Збірник тез доповідей: випуск 32 (м. Тернопіль, 16 жовтня 2018 р.). – Тернопіль. – 2018. –  с. 35-37
 25. Фурманова, Н.І. Застосування технології доповненої реальності в освітньому процесі для навчання студентів радіотехнічних спеціальностей. [Текст] / Н.І. Фурманова, І.Є. Поспеєва, П.А. Костяной // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення". Збірник тез доповідей: випуск 30 (м. Тернопіль, 11 липня 2018 р.) - Тернопіль. - 2018. - с. 85-88
 26. Furmanova, N. The Mobile Environment Monitoring System with a Web Interface [Теxt] / N. Furmanova, G. Shilo, A. Kalynychenko, P. Kostianoi. // Proceedings of the International Conference “Advanced Computer Information Technologies” (ACIT-2018). – P.183-186
 27. Костяной, П.А. Розробка системи віддаленого моніторингу екологічного стану навколишнього середовища [Електронний ресурс] / П.А. Костяной, А.Р. Калиниченко // Збірник студентських наукових статей «Автоматизація та приладобудування» ADED-2018, 1 частина (Випуск 2018). – С.138-143.
 28. Кроленко, С.Р. Шляхи оптимізації міцнісних характеристик деталей, виготовлених методом 3D-друку [Електронний ресурс] / Кроленко С.Р. // Збірник студентських наукових статей «Автоматизація та приладобудування» ADED-2018, 1 частина (Випуск 2018). – С.148-153.
 29. Цапко, Д.Ю. Программно-аппаратный комплекс для снятия АЧХ пассивных фильтров [Електронний ресурс] / Д.Ю. Цапко, С.А. Мирошниченко, В.Ф. Онищенко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - С. 881-882.
 30. Кроленко, С.Р. Шляхи оптимізації міцнісних характеристик деталей, виготовлених методом 3D-друку / О.Ю.Фарафонов, С.Р. Кроленко. // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - С. 879-880.
 31. Авраменко, С.О. Система обліку і контролю відпуску палива на підприємствах [Електронний ресурс] / С.О. Авраменко, О.Ю. Малий  // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - С. 882-884.
 32. Краснокутський, М.Г. Система автоматизованого сортування фруктів та овочів на основі аналізу їх стиглості за кольоровими характеристиками [Електронний ресурс] / М.Г. Краснокутський, О.Ю. Малий  // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 . - С. 884-886
 33. Степура, Р.В. Система аналізу потоку вантажних машин через мости [Електронний ресурс] / Р.В Степура, О.Ю. Малий  // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - С. 886-888.
 34. Цапко, Д.Ю. Система збирання даних стосовно кількості ТПВ, що здаються в якості вторинної сировини [Електронний ресурс] / Д.Ю. Цапко, О.Ю. Малий  // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - С. 888-889
 35. Школяренко, М.О. Система автоматичного пожежогасіння на підприємствах [Електронний ресурс] / М.О. Школяренко, О.Ю. Малий  // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - С. 890-891
 36. Костяной, П.А. Розробка системи віддаленого моніторингу екологічного стану навколишнього середовища [Електронний ресурс] / П.А. Костяной , Н.І. Фурманова // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 . - С. 892-893.
 37. Калиниченко, А.Р. Фурманова Н.І. Розробка програмного забезпечення для системи моніторингу екологічного стану навколишнього середовища [Електронний ресурс] / А.Р. Калиниченко , Н.І. Фурманова // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - С. 894-895.
 38. Задирака, А.М. Фурманова Н.І. Розробка мобільного додатку для системи моніторингу екологічного стану навколишнього середовища [Електронний ресурс] / А.М. Задирака , Н.І. Фурманова // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - С. 895-896.
 39. Несветаєв, К.О. Застосування системи ELCUT для аналізу об’єктів з точки зору електромагнітної сумісності [Електронний ресурс] / К.О. Несветаєв, О.Ю. Фарафонов  // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - С. 896-898.
 40. Фурманова, Н.И. Обучение студентов инженерных специальностей системному и функциональному подходам с учетом соционических типов / Н.И. Фурманова, И.Е. Поспеева, М.Г. Краснокутский // Сборник научных трудов международной конференции «Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 2017». – Д.: НГУ, 2017. – С. 668-672.
 41. Шило, Г. М., Лопатка, Ю. А., Куляба-Харитонова, Т. І. Розробка  програмного комплексу для  автоматизації теплового  проектування блоків РЕА [Електронний ресурс] / Г.М.Шило, Ю.А.Лопатка, Т.І.Куляба-Харитонова // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - C. 570-572 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 42. Арєшкін, Є. К., Шаптала, С. В., Якименко, С. А. Дослідження  динаміки нагріву  радіоелектронних приладів [Електронний ресурс] / Є.К.Арєшкін, С.В.Шаптала, С.А.Якименко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - C. 572-574 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана
 43. Малий, О. Ю. Конструктивні методи боротьби з  наносекундними  завадами в  мікроконтролерних платах керування  потужними  навантаженнями [Електронний ресурс] / О.Ю.Малий // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - C. 574-576 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 44. Фурманова, Н. І., Поспеєва, І. Є., Краснокутський, М. Г. Особливості підготовки інженерів з радіотехніки  та телекомунікацій  на рівні світових стандартів [Електронний ресурс] / Н.І.Фурманова, І.Є.Поспеєва, М.Г.Краснокутський // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - C. 576-578 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 45. Furmanova, N. I. Using english as the medium of instruction  for students of radio engineering specialities [Електронний ресурс] / N.I.Furmanova// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - C. 578-580 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 46. Малий, О. Ю., Фурманова, Н. І., Піроженко, О. О. Технологія  розпізнавання схем електричних принципових з наступним  автоматизованим створенням креслень схем та конструкцій плати [Електронний ресурс] / О.Ю.Малий, Н.І.Фурманова, О.О.Піроженко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - C. 580-582 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 47. Фурманова, Н. І., Поспеєва, І. Є., Степура, Р. О Інтерактивні методи  навчання при  підготовці інженерних кадрів [Електронний ресурс] / Н.І.Фурманова, І.Є.Поспеєва, Р.О.Степура // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - C. 582-584 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 48. Фурманова, Н. І., Цапко, Д. Ю. Особливості розробки сайту  кафедри  вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Н.І.Фурманова, Д.Ю.Цапко // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - C. 584-586 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 49. Фурманова, Н. І., Школяренко, М. О. Веб-дизайн інформаційних  сайтів вищих  навчальних закладів [Електронний ресурс] / Н.І.Фурманова, М.О.Школяренко// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - C. 586-587 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 50. Farafonov, O. Yu., Marzouk A. R. Quadcopter prototype developing [Електронний ресурс] / O.Yu.Farafonov. A.R. Marzouk // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - C. 587-589 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 51. Фурманова, Н. І., Костяной, П. А. Розробка універсальної системи оплати  транспортних послуг в міському транспорті [Електронний ресурс] / Н.І.Фурманова, П.А.Костяной// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - C. 589-590 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 52. Арєшкін, Є. К., Лопатка, Ю. А., Кузьменко, О. В. Создание виртуальной лаборатории с  помощью интерактивной среды Unity3d [Електронний ресурс] / Є.К.Арєшкін, Ю.А.Лопатка, О.В.Кузьменко// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - C. 591-592 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 53. Малий, О. Ю., Кроленко, С. Р., Скрипник, В. В. Використання цифрових прийомо-передавачів  NRF24l01 для організації мережі дозуючих   пристроїв на підприємствах [Електронний ресурс] / О.Ю.Малий, С.Р.Кроленко, В.В.Скрипник// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - C. 593-594 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 54. Школяренко М.А. Веб-дизайн информационных сайтов вузов / М.А.Школяренко, науч. рук. Н.И. Фурманова // 21-й Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті». Зб. матеріалів форуму. Т.6. – Харків: ХНУРЕ, 2017. – с.193-194.
 55. Степура Р.В. Використання командного та ігрового підходів у навчанні студентів / Р.В. Степура, наук.кер. І.Є.Поспеєва // 21-й Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті». Зб. матеріалів форуму. Т.9. – Харків: ХНУРЕ, 2017. – с.34-35.
 56. Колосов, К.С. Розробка алгоритму та програмного забезпечення для розпізнавання автомобільних номерів [Текст] / К.С. Колосов // Матеріали ХХ ювілейного Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ ст." - Харків: 2016. - Т.2. - с. 177-178
 57. Гарачук, С.А. Автоматичне розпізнавання роботом підводних об'єктів з використанням ультразвукового розпізнавання [Текст] /С.А. Гарачук // Матеріали ХХ ювілейного Міжнародного молодіжного форуму "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ ст." - Харків: 2016. - Т.3. - с. 120-121
 58. Гарачук, С.А. Разработка системы определения уровня жидкости в резервуаре [Текст] / С.А Гарачук // 42 Международная научно-техническая конференция молодежи: Запорожсталь. - 2015. - с.80-81
 59. Фурманова, Н.И. Проектирование фильтров СВЧ на отрезке нерегулярной линии с помощью квазистатического анализа [Текст] / Н.И.Фурманова, Ю.А.Сицилицин, Н.И.Швагер // 18-й Международный молодежный форум “Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке”. Сб.материалов форума. Т. 1. – Харьков: ХНУРЭ, 2014. – с. 157-158.
 60. Малий, О.Ю. Розробка моделі та схеми керування маніпулятором типу "рука" [Текст] /О.Ю. Малий, С.А. Гарачук // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : міжнарод. наук.-практ. конф., 17-19 вер. 2014 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2014. – с. 195–196
 61. Малий, О.Ю. Система позиціонування групи мобільних роботів з використанням ультразвукових датчиків на прикладі віброходів [Текст] /О.Ю. Малий, Н.І. Фурманова, М.І. Швагер // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : міжнарод. наук.-практ. конф., 17-19 вер. 2014 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2014. – с. 197–198
 62. Риженко, Т.В. Оптимізація конструктивних параметрів кільцевих подільників потужності НВЧ [Текст] / Т.В. Риженко // 18-й Международный молодежный форум “Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке”. Сб.материалов форума. Т. 2. – Харьков: ХНУРЭ, 2014. – с. 147-148.
 63. Петрова, Е.В. Разработка упрощённого алгоритма проектирования микрополосковых ППФ на шпилечных резонаторах с отверстиями в экранирующем слое на основе электродинамического анализа в программе Ansoft HFSS [Текст] / Е.В. Петрова, Н. И. Фурманова, А. Ю. Фарафонов // Радіоелектроніка, Інформатика, Управління. – 2012. – № 1. – с. 14–18
 64. Сиротюк, О.В. Оптимизация объема герметичних блоков радиоэлектронной аппаратуры [Текст] /О.В. Сиротюк, Ю.А. Лопатка, Е.К. Арешкин, Т.И. Куляба // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : міжнарод. наук.-практ. конф., 19-21 вер. 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2012. – с. 286–287
 65. Дерновий, І.Б. Розробка системи технічного зору для автономного робота [Текст] /І.Б. Дерновий // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: міжнарод. наук.-техн. конф., 22-24 вер. 2010 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2010. – с. 42–44
 66. Малий, О.Ю. Основні проблеми, що виникають під час проектування пристроїв на основі мікроконтролерів [Текст] /О.Ю. Малий, І.М.Веснін, О.А. Дем'яненко // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : міжнарод. наук.-техн. конф., 22-24 вер. 2010 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2010. – с. 60–62
 67. Марухняк, М.С. Исследование и разработка радиоэлектронных средств с использованием некондуктивных связей между элементами [Текст] /М.С. Марухняк, К.В. Петрова // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : міжнарод. наук.-техн. конф., 22-24 вер. 2010 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2010. –с. 62–63