Ви є тут

Головна

Викладачі кафедри здійснюють публікації наукових статей на сторінках авторитетних вітчизняних та зарубіжних спеціалізованих видань. За період 2010-2018 рр. співробітниками кафедри було опубліковано понад 210 наукових праць, з них понад 60 статей у наукових фахових виданнях, численні тези доповідей на конференціях. Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних, національних та регіональних наукових конференціях на теренах України і за її межами. 

Купін А. П. Політико-правовий аналіз реалізації права на свободу пересування та вибору місця проживання умовах модернізації політичної системи України / А. П. Купін // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали ІІІ-ої Міжнародної науково- практичної конференції, 28 березня 2018 р. / редкол.: С. К. Бостан, Р. М. Максакова, Т. Є. Леоненко. – Запоріжжя : «ЛІРА ЛТД», 2018. – С. 61–64.

Буканов Г. М. Взаємодія поліції з населенням території обслуговування / Г. М. Буканов // Mатер. ІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції – Запоріжжя : ЛІРА ЛТД 2018 . – С. 137-140.

Денисенко В. В. Правове забезпечення митної політики: міжнародно-правові стандарти та українське законодавство : навч. посіб. / В. В. Денисенко – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 326 с.

Саміло Г. О. Порівняльно-правовий спосіб тлумачення права / Г. О. Саміло // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали ІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 28 березня 2018 р. / редкол.: С. К. Бостан, Р. М. Максакова, Т. Є. Леоненко. – Запоріжжя : «ЛІРА ЛТД», 2018. – С. 13–15.

Денисенко В. В. Ісополітія: питання громадянства у міжполісних відносинах грецьких держав // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали ІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2018 р. / редкол.: С. К. Бостан, Р. М. Максакова, Т. Є. Леоненко. – Запоріжжя : «ЛІРА ЛТД», 2018. – С. 29-32.

Денисенко В. В. Договори щодо доступу іноземців до судового захисту у міжполісних відносинах Стародавньої Греції // Від громадянського суспільства – до правової держави: ХІV Міжнародна наукова конференція молодих вчених та студентів, 27 квітня 2018 р., м. Харків : збірник тез доповідей. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – С. 167-171.

Саміло Г. О. Особливості правової системи сучасного Китаю / Г. О. Саміло // Сolloquium-journal. – 2018. – №3 (14). – С. 52-54.

Буканов Г. М. Система суб’єктів адміністративної юрисдикції та підходи до її реформування / Г. М. Буканов // Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування: матер. наук. семінару – ДДУВС, 2018. – С. 61-62.

Баєва Л. В. Подолання конфлікту інтересів у адвокатській діяльності на досвіді США / Л. В. Баєва // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали ІІІ-ої Міжнародної науково- практичної конференції, 28 березня 2018 р. / редкол.: С. К. Бостан, Р. М. Максакова, Т. Є. Леоненко. – Запоріжжя : «ЛІРА ЛТД», 2018. – С.72–74.

Баєва Л. В. Підвищення якості судових експертиз в Україні / Л. В. Баєва // Проблеми реформування кримінальної юстиції України : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 травня 2018 р. – Чернівці, 2018. – 228 с. : «ЛІРА ЛТД», 2018. – С. 159-162.

Денисенко В. В. Методичні вказівки до виконання наукової роботи на Всеукраїнський конкурс на кращу студентську наукову роботу для студентів спеціальностей 081 “Право” та 262 “Правоохоронна діяльність” всіх форм навчання / уклад. В. В. Денисенко. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 34 с.

Денисенко В. В. Договір ісополітії як інститут міжнародного права Стародавньої Греції // Сolloquium-journal. – 2018. – №4(15). – С. 20-22.