Ви є тут

Головна

Філософія
Навчально-методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Філософія» для бакалаврів заочної форми навчання всіх спеціальностей [Текст]: Навчально-методичне видання / Бондаренко О.В., Бондаревич І.М., Ємельяненко Є.О., Головко Л.В., Повзло О.М., Тарадайко С.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 58 с.
Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Філософія» для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладачі: Арсентьєва.Г.О., Бондаревич І.М., Головко Л.В., Дєвочкіна Н.М., Ємельяненко Є.О., Коваль В.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 58 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на СРС (для спец. ФРЕТ- всіх форм навчання. Змістовний модуль 1. ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 42 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на СРС (для спец. ФРЕТ- всіх форм навчання. Змістовний модуль 2. ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 90 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на СРС (для спец. Г-факультету) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Тарадайко С.М – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 36 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на СРС (для спец. М факультету) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Повзло О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 30 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на СРС (для спец. ІФ-факультету всіх форм навчання ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач доц. Дєвочкіна Н.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 10 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на СРС (для спец. ІОТ-факультету всіх форм навчання ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: доц.Головко Л.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 50 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на СРС (для спец. Т та ЕУ факультету всіх форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Володін П.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 54 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на СРС (для спец. Е-факультету всіх форм навчання ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 42 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на СРС (для спец. М-факультету) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Арсентьєва Г. О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 14 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на СРС (для спец. КНТ денної форми навчання ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладачі: Бондаренко О.В., Охмуш-Ковалевська О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 38 с.
Методичні рекомендації для семінарських занять з курсу «Філософія» для усіх форм навчання (творчі завдання та вправи) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладачі: Бондаревич І.М., Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 62 с.
Методичні рекомендації з курсу "Філософія" (для студентів заочної форми навчання усіх спец. ЗНТУ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладачі: Бондаренко О.В., Бондаревич І.М., Головко Л.В., Повзло О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 100 с.
Методичні матеріали з курсу "Філософія" для студентів заочної форми навчання (спец. Уз-1;4;6) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Повзло О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 26 с.

Психологія
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістових модулів дисципліни «Психологія», що виносяться на самостійну роботу студента всіх форм навчання. [Текст] : Навчально-методичне видання / Укладач: Арсентьєва Г.О. Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 42 с.
Методичні рекомендації з курсів "Психологія", "Психологія і педагогіка" та "Основи психології і педагогіки" для студентів заочної форми навчання (усіх спец. ЗНТУ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладачі: Арсентьєва Г.О., Бондаревич І.М., Дєвочкіна Н.М., Кореневська В.М., Шалімова Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 82 с.
Навчально-методичні рекомендації  курсу "Психологія та педагогіка" (для студентів усіх форм навчання. Частина 1) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Лук’янова О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 82 с.
Навчально-методичні рекомендації з курсу «Психологія та педагогіка» для усіх форм навчання. Частина2) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Лук’янова О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 86 с.

Логіка
Методичні матеріали до виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання з курсу "Логіка" (усіх спец.) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Повзло О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 22 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з дисципліни“Логіка”, що виносяться на самостійну роботу студента [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Повзло О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 40 с.
Методичні матеріали до виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання з курсу "Логіка" (усіх спец. ЕГІ) [Текст]: Навчально-методичне видання  / Укладач: Повзло О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 22 с.

Етика  та  естетика
Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Етика та естетика» ( для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Дизайн») [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладачі: Ємельяненко Є.О., Охмуш-Ковалевська О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 22 с.

Спеціальні  розділи  філософії  та  психології
Методичні рекомендації з курсу «Спеціальні розділи філософії та психології» (для студентів-магістрів технічних спеціальностей заочної форми навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання  / Укл.: Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 38 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з курсу «Спеціальні розділи філософії та психології» (змістовні модулі 1 та 2), що виносяться на самостійну роботу студента (для студентів-магістрів технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладачі: Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 66 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з курсу «Спеціальні розділи філософії та психології» (змістовні модулі 3 та 4), що виносяться на самостійну роботу студента (для студентів-магістрів технічних спеціальностей  денної та заочної форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладачі: Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 90 с.

Соціальна  відповідальність
Методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з курсу «Соціальна відповідальність», що виносяться на самостійну роботу студента (для студентів-магістрів спеціальностей ФЕУ всіх форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Бондаренко О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 42 с.
Тексти (конспект) лекцій /електронний/ з дисципліни «Соціальна відповідальність» (для студентів-магістрів спеціальності 8.03050801 - Фінанси і кредит) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Бондаренко О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 78 с.
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з курсу «Соціальна відповідальність» (для студентів-магістрів спеціальностей ФЕУ всіх форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 22 с.

Педагогічна  майстерність
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни «Педагогічна майстерність», що виносяться на самостійну роботу магістрів спеціальностей ФЕУ всіх форм навчання. [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Бондаревич І.М. Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 42 с
Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Педагогічна майстерність» для магістрів спеціальностей ФЕУ всіх форм навчання [Текст]: Навчально-методичне видання /Укладач: Бондаревич І. М.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 78 с.