Ви є тут

Головна

Прізвище: Жданов

Ім'я: Віталій

По батькові: Валерійович

 

Посада: доцент

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання:

Обліковий запис науковця (ORCID): {ORCID у вигляді xxxx-xxxx-xxxx-xxxx}

 

Освіта: вища

 • Одеська державна академія харчових технологій,1999, спеціальність за дипломом – 7.091707 «Технологія м'яса та м'ясних виробів», кваліфікація за дипломом – «інженер-технолог»
 • Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління", 2006 спеціальність за дипломом – 8.050201 «Менеджмент організацій» спеціалізація – «Менеджмент на ринку товарів і послуг», кваліфікація за дипломом – «менеджер-економіст»
 • ...

 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.06.01 «економіка, організація і управління підприємствами»:
  «Управління діяльністю промислових підприємств в процесі інтеграції», рік захисту – 2007, Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління"

Наукові інтереси:

 • Менеджмент
 • Контролінг
 • ...

Дисципліни, які викладає:

... 

 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Організація підприємницької діяльності
 • Соціально-економічна безпека

Основні наукові роботи (публікації):

 • 1. Жданов В.В. Необхідність державної підтримки в розвитку професійних асоціацій // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2004. – №2. – С. 41-43.
  2. Жданов В.В. Методичні засади відтворювання основних виробничих засобів переробної промисловості // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2006. – №1. – С. 100-107.
  3. Жданов В.В. Cучасні підходи до побудови системи  ефективного управління підприємством // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2005. – №6. – С. 90-97.
  4. Жданов В.В. Проектування ефективних інтегрованих структур на промислових підприємствах // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2006. – №4. – С. 137-149.
  5. Жданов В.В. Контролінг беззбитковості при ціноутворенні // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво 2010 р., № 3, с. 44-47
  6. Жданов В.В. «Антикризова діагностика організації» в журнал «Держава та регіони». Серія: Економіка та підприємництво 2011 р., № 4, 92-96
  7. Жданов В.В. Принципи побудови преміальної системи підприємства //  Матеріали  І Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України і регіонів »19-20 листопада 2009 м. Запоріжжя: КПУ, 2009. – С. 252-254.
  Всього наукових праць: {загальна кількість наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.
 • ..
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

...

 • 1. Жданов В.В.  Контролінг в управлінні прибутком  організації // Збірник тез доповідей учасників тижня науки в Гуманітарному університеті “ЗІДМУ”: В 3 т. – Т. 1, ч.1: Науково-практична конференція “Актуальні проблеми державного управління та менеджменту ”. 30-31 жовтня. 2003. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2003. – С. 35-36.
  2. Жданов В.В. От финансового контроля к стратегическому контролю // Дні науки: Зб. тез доповідей: В 3-х т. / Гуманітарний університет “ЗІДМУ”, 27-28 жовтня 2005 р. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2003. – Т. 1. – С. 68-70 .
  3. Жданов В.В. Взаємозв’язок ефективності і менеджменту на підприємстві // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та проблеми розвитку підприємництва в регіоні»  – Том 6. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 25-26.
  4. Жданов В.В. Системи управлінського контролю // Дні науки: Зб. тез доповідей: В 4-х т. / Гуманітарний університет “ЗІДМУ”, 5-6 жовтня 2006 р. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2006. – Т. 1. – С. 197 – 198.
  5. Жданов В.В. Сумма покрытия как источник информации в системе менеджмента // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «М.І. Туган-Барановский – видатний вчений-економист. Спадщина та новації»  – Том 2. – Донецьк::  ДонДУЕТ, 2005. – С. 17.
  6. Жданов В.В. Передумови ефективного управління підприємством у сучасних умовах господорювання // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Наука та іновації – 2005»  – Том 12. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 17.
  7. Жданов В.В. Принципи побудови преміальної системи підприємства //  Матеріали  І Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України і регіонів »19-20 листопада 2009 м. Запоріжжя: КПУ, 2009. – С. 252-254.
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
  ...

Рік початку діяльності в університеті: 2012.

Мови спілкування: українська, російська...

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 487
тел.: +380(61)769-84-54
e-mail: {e-mail}
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}