Ви є тут

Головна

З 27 листопада по 08 грудня 2017 р. у ЗНТУ проводився вузівський етап (I тур) конкурсу студентських наукових робіт за 11 секціями. Так цього року 261 автор (219 робіт) взяли участь у конкурсі.

За результатами засідання комісії вузівського конкурсу на кращу студентську наукову роботу визначено переможців за відповідними секціями:

 

Секція «Технічна»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
I
місце
Строгонов Дмитро Вадимович, ІФ-412м Оптимізація процесу плазмового напилення струмоведучим дротом Биковський Олег Григорович, професор кафедри обладнання і технології зварювального виробництва
II
місце
Акритова Таїсія Олександрівна, ІФ-412м Отримання напівфабрикатів титанових сплавів методами порошкової металургії і зварювання Капустян Олексій Євгенович, старший викладач кафедри обладнання і технології зварювального виробництва
II
місце
Охрименко Владислав Валентинович, Т-412м Дослідження впливу концентрації водометанольної суміші на робочий процес та техніко-економічні показники чотиритактного бензинового двигуна внутрішнього згорання Слинько Георгій Іванович, завідувач кафедри двигуни внутрішнього згорання
III
місце
1) Кудрицька Ірина Олександрівна, Мз-122м
2) Шерстюк Юлія Русланівна, Мз-113м
Забезпечення працездатного стану полімерно-абразивних інструментів в різних умовах обробки Гончар Наталя Вікторівна, доцент кафедри технології машинобудування
III
місце
1) Колодяжний Віктор Анатолійович, М-114
2) Лелях Ілля Сергійович, М-114
Вплив динамічних характеристик оброблюваних матеріалів на якість обробленої поверхні після кінцевого циліндричного фрезерування Дядя Сергій Іванович, завідувач кафедри технології машинобудування
III
місце
Гордієнко Максим Романович, ІФ-214 Підвищення механічних властивостей виробів медичного призначення з технічно чистого титану інтенсивною пластичною деформацією Ткач Дар'я Володимирівна, доцент кафедри фізичного матеріалознавства

 

Секція «Електрична інженерія»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
Підсекція «Електричні машини»
I
місце
Борковських Микола Вадимович, Е-213м Дослідження магнітного поля асинхронного двигуна при різній висоті пазів короткозамкненого ротора Коцур Ігор Михайлович, доцент кафедри електричних машин
I
місце
Черкасов Максим Сергійович, Е-213м Особливості моделювання електромагнітних процесів в активній частині силового трансформатора в режимі неробочого ходу Яримбаш Дмитро Сергійович, завідувач кафедри електричних машин
II
місце
Петренко Ростислав Ігорович, Е-213м Дослідження магнітного поля асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором при виникненні ексцентриситету Коцур Ігор Михайлович, доцент кафедри електричних машин
II
місце
Майстренко Антон Валерійович, Е-213м Особливості розподілення магнітних полів силового трансформатора в режимі неробочого ходу з броне стрижневою конструкцією трансформатора Дівчук Тетяна Євгеніївна, старший викладач кафедри електричних машин
III
місце
1) Літвінов Денис Дмитрович, Е-213м
2) Бондарчук Тимофій Володимирович, Е-222м
Дослідження розподілу температури у зубцевій зоні стартора при схемно-польовому моделюванні теплових процесів АД Літвінов Дмитро Олександрович, старший викладач кафедри електричних машин
III
місце
Качан Ігор Сергійович, Е-214 Дослідження параметрів неробочого ходу однофазного трансформатора ОМЖ-10/27 за допомогою комп'ютерного моделювання Куланіна Євгенія Вікторівна, старший викладач кафедри електричних машин
Підсекція «Електричні та електронні апарати»
I
місце
1) Логвин Карина Андріївна, Е-422м
2) Закуцька Вікторія Олегівна, Е-412м
Система автоматизованого вибору силових напівпровідникових приладів для перетворювальних установок Корнус Тетяна Михайлівна, старший викладач кафедри електричних та електронних апаратів
Підсекція «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»
I
місце
Морозов Павло Юрійович, Е-313м Лабораторний стенд для дослідження сигналів пошкодженого енкодера Назарова Олена Сергіївна, доцент кафедри електропривода і автоматизації промислових установок
II
місце
Савілов Роман Ігорович, Е-313м Исследование системы управления позиционным електроприводом с дискретным датчиком положения Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри електропривода і автоматизації промислових установок
II
місце
Шульженко Сергій Сергійович, Е-314 Підвищення точності позиціювання двошвидкісного електропривода ліфта Назарова Олена Сергіївна, доцент кафедри електропривода і автоматизації промислових установок
III
місце
Олєйніков Микола Олександрович, Е-326сп Дослідження позиційного електроприводу з релейним регулятором струму Осадчий Володимир Володимирович, доцент кафедри електропривода і автоматизації промислових установок
III
місце
1) Похил Артур Едуардович, Е-312м
2) Томіло Денис Станіславович, Е-313м
Розробка лабораторного стенда зі SCARA-роботом на базі ARDUINO Пирожок Андрій Володимирович, доцент кафедри електропривода і автоматизації промислових установок
Підсекція «Електротехнічні системи електроспоживання та енергетичний менеджмент»
I
місце
Гетьман Сергій Васильович, Е-114 Регресійний аналіз математичної моделі іонно-плазмової оболонки поверхні скла Авдєєв Ігор Вікторович, доцент кафедри електропостачання промислових підприємств
II
місце
Жесткова Анастасія Віталіївна, Е-513м Алгоритмізація задачі вибору місця розташування вузлів електричної мережі Дьяченко Віра Вікторівна, доцент кафедри електропостачання промислових підприємств
III
місце
1) Гоменко Тетяна Геннадіївна, Е-514
2) Шевченко Анжела Дмитрівна, Е-514
Підвищення енергоефективності в освітленні промислових приміщень Прихно Валерія Леонідівна, старший викладач кафедри електропостачання промислових підприємств

 

Секція «Економіка»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
I
місце
Наливайко Ксенія Валеріївна, ФЕУ-113м Боргова безпека України: стан та її оцінка Фатюха Наталія Георгіївна, доцент кафедри фінансів, банківської справи і страхування
I
місце
Ямчук Ганна Миколаївна, МТУ-213м Дослідження корпоративної соціальної відповідальності Карпенко Андрій Володимирович, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці
II
місце
Бренер Анастасія Вікторівна, ФЕУ-522м Синтезування наукових підходів для розробки алгоритму стратегії розвитку та конкурентоспроможності для підприємств проектної галузі Корольков Владислав Васильович, доцент кафедри менеджменту
II
місце
Шиблова Анастасія Михайлівна, ФЕУ-113м Механізм оптимізації бізнес-процесів банку Пахомова Ірина Георгіївна, доцент кафедри фінансів, банківської справи і страхування
III
місце
Наливайко Тетяна Віталіївна, ФЕУ-414 Методичні та практичні аспекти маркетингового ціноутворення в галузі електроенергетики Соколова Юлія Олександрівна Юлія Олександрівна, доцент кафедри маркетингу та логістики
III
місце
Патяка Катерина Олександрівна, ФЕУ-115 Подолання бідності в Україні: теоретичний аспект Фатюха Наталія Георгіївна, доцент кафедри фінансів, банківської справи і страхування

 

Секція «Транспортна та загальноінженерних дисциплін»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
Підсекція «Транспортна»
I
місце
Мирончак Дар'я Петрівна, Т-812 Оптимізація кількості багатооборотних піддонів в умовах ЦХП-1 ПАТ «Запоріжсталь» Турпак Сергій Миколайович, професор кафедри транспортних технологій
II
місце
Юзвук Надія Сергіївна, Т-813м Аналіз використання автобусів різної місткості на автобусних міських маршрутах Райда Ігор Михайлович, старший викладач кафедри транспортних технологій
III
місце
1) Жиленко Тетяна Володимирівна, Т-313м
2) Морозова Ольга Ігорівна, Т-313м
Проблема перевезення пільгової категорії громадян автобусними маршрутами у місті Запоріжжі Райда Ігор Михайлович, старший викладач кафедри транспортних технологій
Підсекція «Загальноінженерні дисципліни»
I
місце
Курликов Дмитро Андрійович, Т-112м Оцінка ефективності роботи різних типів товарних моторних олив у підшипниках ковзання ДВЗ на режимі пуску Кубіч Вадим Іванович, доцент кафедри автомобілі
II
місце
Петрик Катерина Сергіївна, М-313м Радіаційна обробка в технології виготовлення виробів із склопластиків Задоя Наталя Олександрівна, доцент кафедри деталей машин і підйомно-транспортних машин

 

Секція «Гуманітарна»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
I
місце
Целікова Єлізавета Євгеніївна, СН-325 Специфіка соціальної взаємодії в суспільстві перехідного типу: український контекст Бондаревич Ірина Миколаївна, доцент кафедри філософії
II
місце
Лисенко Анастасія Ігорівна, ГФ-315 Комунікативні особливості англійських спеціальних текстів радіообміну Лут Катерина Анатоліївна, доцент кафедри теорії та практики перекладу
II
місце
Попова Оксана Ігорівна, ГФ-315 Мультимодальна метафора у креолізованих текстах (на матеріалі автомобільної реклами) Лут Катерина Анатоліївна, доцент кафедри теорії та практики перекладу
III
місце
Кузнєцов Тарас Валерійович, КНТ-117 Англійські семантичні неологізми галузі комп'ютерних та інформаційних технологій та способи їх перекладу українською мовою Катиш Тетяна Валентинівна, доцент кафедри українознавства та загальної мовної підготовки
III
місце
Бондаренко Ольга Андріївна, ГФ-324 Еволюція кримінального роману у творчості Ф. Дюрренматта Волошук Вікторія Іванівна, професор кафедри теорії та практики перекладу
III
місце
Тарасенко Анастасія Ігорівна, ГФ-314 Двосвітність та герої-двійники у творчості Е.Т.А. Гофмана Волошук Вікторія Іванівна, професор кафедри теорії та практики перекладу

 

Секція «Електроніка та телекомунікації»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
I
місце
Кроленко Станіслав Романович, РТ-114 Шляхи оптимізації міцнісних характеристик деталей, виготовлених методом 3D-друку Фурманова Наталія Іванівна, доцент кафедри інформаційні технології електронних засобів
II
місце
1)Бондарєв Максим Ігорович, РТ-914
2) Чудеснова Ольга Євгеніївна, РТ-914
LI-FI технологія бездротового інтернету Мороз Гаррі Володимирович, асистент кафедри радіотехніки та телекомунікацій
II
місце
1) Шерстобітова Анастасія Ігорівна, РТ-914
2) Сопільняк Андрій Петрович, РТ-914
Системи контролю входу-виходу в громадського транспорті Мороз Гаррі Володимирович, асистент кафедри радіотехніки та телекомунікацій
III
місце
Литовка Тетяна Василівна, РТ-813м Вдосконалений спосіб маскування лінійного коду Щекотихін Олег В'ячеславович, доцент кафедри захисту інформації
III
місце
Якубовський Денис Григорович, РТ-926сп Модернізація електронної системи керування розстойним обладнанням Костенко Валер'ян Остапович, доцент кафедри радіотехніки та телекомунікацій

 

Секція «Комп'ютерні науки, програмні засоби, системний аналіз та інформаційні технології»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
Підсекція «Комп'ютерні науки»
I
місце
Курай Вячеслав Іванович, КНТ-513м Системи визначення об'єктів з використанням методу дерева квадрантів Киричек Галина Григорівна, доцент кафедри комп'ютерні системи та мережі
II
місце
Абраменко Лілія Олексіївна, РТ-713м Моделювання квантового алгоритму Шора для факторизації натуральних чисел Неласа Ганна Вікторівна, доцент кафедри захисту інформації
III
місце
Столяренко Євгеній Юрійович, РТ-813 Веб-сервіс: калькулятор арифметики скінченних полів Неласа Ганна Вікторівна, доцент кафедри захисту інформації
Підсекція «Програмні засоби»
I
місце
Лимарєв Ігор Олегович, КНТ-415 Розробка та програмна реалізація методів аналізу складних нестаціонарних коливальних сигналів на основі вейвлет-перетворення Дубровін Валерій Іванович, професор кафедри програмних засобів
II
місце
1) Грішин Микита Вячеславович, КНТ-122м
2) Хохлова Варвара Сергіївна, КНТ-415
Генерація поетичних форм за допомогою методів машинного навчання Федорончак Тетяна Василівна, доцент кафедри програмних засобів
III
місце
Корнієнко Олександр Вікторович, КНТ-422м Методи та програмні засоби прийняття рішень в системах неруйнівного діагностування Субботін Сергій Олександрович, завідувач кафедри програмних засобів

 

Секція «Правознавство, політичні науки та приватна охоронна діяльність»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
I
місце
Бабак Максим Андрійович, Ю-124 Конституційна скарга як правова форма захисту основоположних прав та інтересів людини: зарубіжний та вітчизняний досвід Бостан Сергій Констянтинович, професор кафедри конституційного, адміністративного та трудового права
I
місце
Заїка Валерія Владиславівна, ФЕУ-516 Злочинність у сфері економіки України Кириченко Віктор Миколайович, завідувач кафедри політологія та право
II
місце
Ісаєв Олександр Миколайович, Юз-112м Парламентський контроль в Україні: конституційно-правові засади та проблеми реалізації Максакова Руслана Миколаївна, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та трудового права
II
місце
Власюк Ілона Павлівна, Ю-117 Формування правової культури студентської молоді в умовах сучасного українського суспільства Саміло Ганна Олегівна, доцент кафедри конституційного, адміністративного та трудового права
III
місце
Амплеєва Аліна Владиславівна, Ю-114 Міжнародний захист прав жінок Тимчук Олексій Леонідович, доцент кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права
III
місце
Бодзяк Анастасія Сергіївна, Ю-117 Становлення правової свідомості в Україні в умовах трансформаційних процесів Саміло Ганна Олегівна, доцент кафедри конституційного, адміністративного та трудового права
III
місце
Шкарупа Ірина Валеріївна, РТ-814 Ліберальна концепція Джона Локка як теоретична основа пошуку нового суспільного договору Рєзанова Наталія Олександрівна, доцент кафедри політологія та право

 

Секція «Журналістика, туризм, соціальна робота та психологія»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
Підсекція «Журналістика»
I
місце
Медведєва Ганна Андріївна, СН-313м Специфіка створення авторської радіопрограми «INTRO» Погребна Вікторія Леонідівна, завідувач кафедри журналістики
I
місце
Шаповал Лідія Вікторівна, СН-324 Типологічна характеристика студентських видань Запорізького регіону Островська Наталія Василівна, доцент кафедри журналістики
II
місце
Цвітанська Юлія Миколаївна, СН-313м Преса профспілок у системі інформаційної діяльності професійних організацій Хітрова Тетяна Володимирівна, доцент кафедри журналістики
III
місце
Чупис Марина Олександрівна, СН-325 Культурно-мистецькі проекції в карикатурах середини XX ст. (на матеріалах журналу «Перець»): специфіка, функції Волинець Галина Миколаївна, доцент кафедри журналістики
Підсекція «Туризм»
I
місце
Журавльова Дар'я Сергіївна, МТУз-126сп Еко-готель як інноваційна концепція гостинності Журавльова Світлана Миколаївна, доцент кафедри міжнародного туризму
II
місце
Злагодюк Христина Сергіївна, МТУ-154 Визначення конкурентоспроможності туристичного кластера Запорізької області Бут Тетяна Вікторівна, доцент кафедри міжнародного туризму
III
місце
Яценко Дмитро Ярославович, МТУ-124 Юзабіліті сайтів туристичних компаній Никоненко Світлана Володимирівна, доцент кафедри міжнародного туризму
Підсекція «Соціальна робота та психологія»
I
місце
Жаболенко Анастасія Андріївна, СН-115 Особливості взаємозв'язку нервової системи та уваги у молодших школярів експериментального навчального закладу Бородулькіна Тетяна Олександрівна, доцент кафедри психології
II
місце
Баранник Наталія Михайлівна, СНз-113м Образ жінки у сучасній рекламі парфумерної продукції Бородулькіна Тетяна Олександрівна, доцент кафедри психології
III
місце
Руденко Ганна Олексіївна, СН-113м Особистісна зрілість та ставлення студенток до ідеального віку початку материнства Хрустальова Марина Станіславівна, доцент кафедри психології

 

Секція «Фізичне виховання та фізична реабілітація»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
I
місце
Пігалков Дмитро Миколайович, УФКС-114 Шляхи підвищення ефективності процесу фізичного виховання хлопців 15-16 років засобами футболу Шуба Людмила Вікторівна, доцент кафедри управління фізичною культурою та спортом
I місце Герасименко Юлія Миколаївна, УФКСз-212 Сучасні підходи до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання Мирна Ангеліна Іванівна, доцент кафедри спеціальної освіти та реабілітології
II
місце
Головата Даря Андріївна, УФКС-114 Педагогічна технологія фізичного виховання молодших школярів з використанням засобів ритмічної гімнастики Чухланцева Наталя Вікторівна, доцент кафедри управління фізичною культурою та спортом
II
місце
Яровий Сергій Миколайович, УФКС-236сп Оцінювання ефективності впливу підібраного комплексу заходів фізичної реабілітації на спортсменів-важкоатлетів з остеохондрозом поперекового відділу хребта Гагара Володимир Федорович, доцент кафедри спеціальної освіти та реабілітології
III
місце
Войко Маргарита Романівна, УФКС-235 Особливості методичного підходу створення комплексної програми фізичної реабілітації при паталогіях поперекового відділу хребта Присяжнюк Олена Анатоліївна, доцент кафедри спеціальної освіти та реабілітології

 

Секція «Дизайн»

Місце Автор Тема наукової роботи Науковий керівник
I
місце
Титомир Юлія Генадіївна, ГФ-914 Дизайн для людей з особливими потребами. Дитяча коляска Дуднік Майя Георгіївна, старший викладач кафедри дизайну
II
місце
Садовник Олег Олегович, ГФ-914 Засіб прибирання для людей з особливими потребами Дуднік Майя Георгіївна, старший викладач кафедри дизайну
III
місце
Щербина Арсеній Сергійович, ГФ-914 Технічні засоби пересування для людей з особливими потребами Дуднік Майя Георгіївна, старший викладач кафедри дизайну

 

Щиро вітаємо наших переможців, їхніх наукових керівників
та бажаємо їм подальших успіхів у наступному турі!

Наказ від 18.01.18 №01-м «Про оголошення подяки керівникам наукових робіт, головам конкурсних комісій та організаторам університетського конкурсу на кращу студентську наукову роботу 2017/2018 н.р. та конкурсу, запровадженому Запорізькою обласною державною адміністрацією» (PDF, 4.1 MБ)

Наказ від 18.01.18 №03 «Про підсумки університетського конкурсу на кращу студентську наукову роботу 2017/2018 н.р та конкурсу, запровадженому Запорізькою обласною державною адміністрацією та оголошення подяки студентам-переможцям» (PDF, 6.9 MБ)

Наказ від 23.01.18 №03-м «Про доповнення до наказу від 18.01.18 №01-м» (PDF, 2.8 MБ)

Відділ наукової роботи студентів